Nasz adres

 

Liceum Ogólnokształcące i Technikum

34-483 Lipnica Wielka 523

mgr inż. Jan Kuliga – dyrektor

tel./fax: 18/26-340-99, e-mail: dyrektor.lipnica@gmail.com
mgr inż. Franciszek Sojka – wicedyrektor
tel. 18/26-348-12

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
mgr Danuta Pastorczyk – wicedyrektor
34-483 Lipnica Wielka 205
tel. 18/26-345-20

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików z oddziałami gimnazjalnymi
mgr Andrzej Buroń – dyrektor
34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 18/26-348-18
mgr Wojciech Janiszewski – wicedyrektor
34-483 Lipnica Wielka 523, tel. 18/26-340-99
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. Stanisława Kostki
mgr Ewa Rószczka – dyrektor
34-483 Lipnica Wielka 805, tel. 18/26-345-37

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka
mgr Janina Karkoszka – dyrektor
34-483 Lipnica Wielka 1043, tel. 18/26-345-21

ZSO-Szkoła Podstawowa w Kiczorach
mgr Helena Omylak – wicedyrektor
Kiczory 60, 34-483 Lipnica Wielka
tel. 18/26-345-15; 18-26-350-23
 

ZSO-Publiczne Przedszkole

mgr Edyta Warzecha – dyrektor
Kiczory 60, 34-483 Lipnica Wielka
tel. 18/26-350-23